PERSPECTIVES

Inspirací pro kolekci Perspectives byla příroda v podobě růstu stromu jako zřejmý růst a postupný vývoj. Tuto informaci nám poskytnou letokruhy uvnitř kmene. Zaujala mě jejich nepravidelnost a nekonečné opakování. Každá vrstva tak vypovídá o jednom vegetačním roku stromu.

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES

V růstu stromu spatřuji velkou podobnost s vývojem osobnosti. Naše poznatky a zkušenosti v nás zanechávají nesmazatelné stopy, které jsou v nás hluboko uloženy.

Vědomosti nabýváme po celý život a formují tak naší osobnost. Stejně tak jsme ovlivněni prostředím, ve kterém se pohybujeme. S jakoukoliv zkušeností rosteme a získáváme širší rozhled.

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES

Každý z nás máme odlišnou míru zkušeností a poznatků. Nelze tak ani najít strom, který by měl totožnou podobu letokruhů.

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
PERSPECTIVES